பேருந்து கட்டணம் அதிகரிக்கப்படுமா?

எதிர்காலத்தில் பேருந்து கட்டணத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார்.

கண்டியில் ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்தபோதே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாட்டில் எரிபொருளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டால், பேருந்து கட்டணத்திலும் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.

Author: GOKUL KURU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *